இனிய சித்திரை புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள் Puthandu Vazthukal

இனிய சித்திரை புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள்.

May this Hindu New Year brings you lot of good things in your life. Puthandu Vazhtukal!

Best wishes from Andre Lai.