இன்னும் இரண்டு வாரம் உள்ளது தீபாவளி திருநாளை கொண்டாடுவதற்கு. ஆகையால் இப்போதே நாங்கள் மக்களுக்கு அன்பளிப்பு கொடுக்க தயார் ஆகிவிட்டோம்

இன்னும் இரண்டு வாரம் உள்ளது தீபாவளி திருநாளை கொண்டாடுவதற்கு. ஆகையால் இப்போதே நாங்கள் மக்களுக்கு அன்பளிப்பு கொடுக்க தயார் ஆகிவிட்டோம் 🙏

Sumbangan Deepavali Parlimen Wangsa Maju kepada dibeberapa kuil dan masyarakat India setempat.