உள்ளூர் இந்திய சமூகத்திற்கு காணிக்கையாக வங்சா மஜூவில் உள்ள கோவில்களுக்கு நன்கொடைகள் வழங்கப்பட்டது.

உள்ளூர் இந்திய சமூகத்திற்கு காணிக்கையாக வங்சா மஜூவில் உள்ள கோவில்களுக்கு நன்கொடைகள் வழங்கப்பட்டது.

Sumbangan kepada kuil Hindu di Wangsa Maju, sebagai tanda penghargaan kepada komuniti India setempat.