குழியிருப்பாளர்‌ குமுறல்‌ : போக்குவரத்து நெரிசலுக்குத்‌ தீர்வு தேவை

குழியிருப்பாளர்‌ குமுறல்‌ : போக்குவரத்து நெரிசலுக்குத்‌ தீர்வு தேவை

Source: Nanban