சிவகாளியம்மன் கோயில் தேரடை மேவாக்கு எதிரே நடை விளக்கை எடுக்க முயன்றோம்

சிவகாளியம்மன் கோயில் தேரடை மேவாக்கு எதிரே நடை விளக்கை எடுக்க முயன்றோம்.

我们为莲花园(12 楼)的人行道安排照明。

Saya dan Chong Meng Teck, JDM Terarai Mewah berada di laluan jalan kaki yang menghubungi Teratai Mewah dan Setapak Indah Jaya untuk lawatan tapak lampu jalan.

Keadaan sangat gelap waktu malam, dan pernah ada kejadian ragut sebelum ini. DBKL bersetuju mendapatkan jalan penyelesaian secepat mungkin.

Aduan asal dikemukakan oleh Kuil Shri Siva Kaliamman Teratai Mewah, yang terletak di tengah-tengah laluan. Saya berharap ia dapat dilaksanakan sebelum Deepavali nanti.