தீபாவளியையொட்டி 300 இந்திய குடும்பங்களுக்கு உணவுப் பொருட்கள்

தீபாவளியையொட்டி 300 இந்திய குடும்பங்களுக்கு உணவுப் பொருட்கள் // Sumbangan makanan untuk 300 keluarga India sempena Hari Deepavali.

Source: Anegun
https://www.anegun.com/?p=56635