நடுரோட்டில் வாகனங்களை நிறுத்தி வைப்பதா? மக்கள் அவதிப்படுகிறார்கள்

நடுரோட்டில் வாகனங்களை நிறுத்தி வைப்பதா? மக்கள் அவதிப்படுகிறார்கள்

Source: Malaysian Nanban