நல்லெண்ணம் தழைக்க நாம் ஒன்றிணைவோம்

நல்லெண்ணம் தழைக்க நாம் ஒன்றிணைவோம் // Berita mengenai sambutan Pesta Kuih Bulan (Mid Autumn Festival)

Source: Malaysian Nanban