நீர்‌ விநியோகம்‌ தடை: தக்க இழப்பீடு கோரி வழக்கு

நீர்‌ விநியோகம்‌ தடை: தக்க இழப்பீடு கோரி வழக்கு
Source: Malaysian Nanban