மக்களுக்கான சுகாதார பரிசோதனை

மக்களுக்கான சுகாதார பரிசோதனை
Program Saringan Kesihatan PEKA B40 di PPR Gombak Setia. Lebih banyak saringan akan dijalankan di lebih banyak kawasan selepas ini.

Sumber: Malaysia Nanban