மலாக்கா இந்திய சமூகத்தினர் நம்பிக்கை கூட்டணி வேட்பாளருக்கு அமோக ஆதரவு

மலாக்கா இந்திய சமூகத்தினர் நம்பிக்கை கூட்டணி வேட்பாளருக்கு அமோக ஆதரவு.

இறுதிவரை போராடுவோம்
மலாக்காவைக் கைப்பற்றுவோம்!

Menyantuni jemputan Deepavali seorang penduduk di Seri Lendu. Sdr Asri berkunjung ke rumah Jeeva, seorang penyokong tegar KEADILAN.

Bukan mudah untuk meraih kepercayaan masyarakat. namun Sdr Asri telah mendapat sokongan yang amat baik.

Tetamu istimewa kita – Datuk Seri Anwar Ibrahim! :)

Lawan tetap Lawan, Lendu kita Tawan!