மலாக்கா மாநிலத் தேர்தல்: லெண்டு தொகுதியில் முதல்வர் வேட்பாளரை கெஅடிலான் தோற்கடிக்குமா?

மலாக்கா மாநிலத் தேர்தல்: லெண்டு தொகுதியில் முதல்வர் வேட்பாளரை கெஅடிலான் தோற்கடிக்குமா?

Source: Anegun (Tamil)

மலாக்கா மாநிலத் தேர்தல்: லெண்டு தொகுதியில் முதல்வர் வேட்பாளரை கெஅடிலான் தோற்கடிக்குமா?