வங்சா மாஜு தொகுதி மக்கள் நீதி கட்சியின் ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் 2020

வங்சா மாஜு தொகுதி மக்கள் நீதி கட்சியின் ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் 2020

பல்லின மக்கள் கொண்ட கட்சியாக, நீதிக்கட்சி மலேசியாவில் மிகப் பெரிய வெற்றி பெற்றிருக்கிறது.

KEADILAN Annual General Meeting 2020 had been concluded. KEADILAN had been proven to be one of the most successful multi-racial political party in Malaysia.

Looking forward to GE15!