வெள்ளப் பேரிடர் ஆபத்துகளை எதிர் நோக்கும் பொதுமக்கள்

வெள்ளப் பேரிடர் ஆபத்துகளை எதிர் நோக்கும் பொதுமக்கள் / Public site visit with MP Wangsa Maju & Government Agencies

Source: Malaysian Nanban