வேலை தேடி வெளிநாடு சென்ற மலேசியர்களை பிணை பிடித்து சித்ரவதை செய்யும் கும்பல்கள்

வேலை தேடி வெளிநாடு சென்ற மலேசியர்களை பிணை பிடித்து சித்ரவதை செய்யும் கும்பல்கள்
நடவடிக்கை எடுங்கள் – வங்சாமாஜு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்

Source: Malaysian Nanban (National Edition)