Bonggol jalan di Desa Setapak

Sering kali kita memohon buat bonggol baru, tapi sekarang diminta untuk membuang bonggol di Desa Setapak.

Aduan dilaksanakan oleh DBKL JKAPB kerana bonggol jalan haram tidak mengikut piawaian.