CCTV di Pasar Pagi Genting Kelang

Meninjau kerja pemasangan CCTV dan pendawaian semula di Pasar Pagi Genting Kelang.

Antara kerja naik taraf selepas ini adalah penggantian semula siling plaster dan pembaikpulihan atap.