Indiana Barbershop. Sokong!

Ini Rajendran, tukang gunting kegemaran saya di Indiana Barbershop, Tetatai Mewah.

Selain daripada Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris dan bahasa ibunda Tamil, Rajendran juga fasih dalam Siam serta pelbagai dialek Cina Mandarin, Hokkien dan Kantonis.

Sememangnya semangat muhibbah masih lagi wujud.