Kerja AirSelangor di Batu 4, Jalan Gombak

Kerja penaiktarafan sistem bekalan AirSelangor sedang dijalankan di dalam Kampung Kuantan, Batu 4 Jalan Gombak.

Kerja bermula dari lengkok Jalan Umbun 2 dijangka akan siap besok.

鹅麦四英里水供系统升级.