Lampu jalan rosak di sebelah Depot Gombak

Lampu rosak di perhentian bas sebelah kedai burger gerbang masuk Kantin.

Aduan disusul kepada pihak kami oleh Zarul Majed minggu lepas telah diselesaikan semalam oleh Jabatan Pengangkutan Bandar DBKL.

Saya berharap komitmen baik daripada pihak berkuasa dapat diteruskan.