Longkang Baru di Jalan Malawali

Masalah longkang sumbat di Jalan Malawali sedang diatasi. Kontraktor DBKL telah memulakan kerja untuk membina saluran longkang baru agar air kotor dapat disalirkan ke parit utama.

Kerja dijangka mengambil masa 2 minggu.