Memorandum Draf PTKL 2040 oleh Taman Melati

Draf PTKL 2040 ini secara spesifik memberikan  cadangan zon guna tanah dan intensiti pembangunan secara spesifik ke atas setiap lot tanah di ibu negara.

Taman Melati menjadi tumpuan kerana kebahagian besar daripada kawasan ini, telah diklasifikasikan untuk zon pembangunan semula.

Semalam, penduduk Taman Melati menghantar memorandum kepada Pn Hajjah Fajariah,  Pengarah Perancangan Bandaraya DBKL.

Puan Pengarah dan pasukannya pencerahan yang jelas, malah mereka wakil penduduk dipelawa untuk mengambil perhatian dalam sesi penjelasan yang lebih menyeluruh.

Saya berharap, PTKL 2040 dapat berjalan dengan lancar dan dapat menyediakan Kuala Lumpur untuk masa depan yang lebih baik.