Pagar di tebing ‘monsoon drain’ berisiko tinggi untuk penduduk Flat Setapak Indah Jaya

Pagar di tebing sungai (parit) didapati telah runtuh berdekatan dengan ‘monsoon drain’ di Flat Setapak Indah Jaya.

Jarak pagar dan jalan raya amat dekat – kenderaan yang tidak perasan mungkin melangkaui had jatuh ke sungai. Penduduk En Lim juga membuat aduan berkenaan semak samun yang tidak diselenggara sekian lama.

Saya menyusul isu kepada pihak pejabat cawangan DBKL dan berharap adanya tindakan secepat mungkin.