Pembersihan longkang di Seksyen 2

Alam Flora pantas membuat pembersihan di Blok 3, Seksyen 2, sejurus mendapat aduan daripada Majlis Perwakilan Masyarakat Subzon 6.

Longkang yang sumbat telah dibersihkan tengah hari tadi.