Pembersihan sisa pokok di Desa Gombak

Terima kasih kepada Alam Flora atas kerjasama untuk membersihkan sisa cantasan pokok di Desa Gombak.

Namun saya perlu mengingatkan semua bahawa agensi seperti DBKL dan Alam Flora hanya bertanggungjawab ke atas pungutan sampah dan sisa pepejal di tempat awam yang disediakan.

Harap maklum.