Pembersihan Sungai Blongkong

Sdr Aidrus, penduduk Kampung Sungai Mulia menghubungi saya berkenaan dengan isu Sungai Blongkong yang kotor.

Aduan disusul kepada pihak berkuasa dan pada hari yang sama, kontraktor DBKL telah ke kawasan dan membersihkan sungai.

Terima kasih kepada pihak DBKL Cawangan kerana mengambil tindakan pantas terhadap isu ini.