Penurapan Jalan Pahang

Jalan Pahang, tidak jauh daripada SJK(C) Chong Hwa sering menghadapi masalah jalan berlubang. Tidak kurang daripada 3 kali DBKL pernah membaikpulih jalan ini namun masalah kembali berulang.

Saya berharap DBKL boleh memastikan jalan diturap dengan sepenuhnya.