Penyertaan Sukarelawan Kesihatan Bagi Menangani Pandemik Covid 19.

Penyertaan Sukarelawan Kesihatan Bagi Menangani Pandemik Covid 19.

  • Tempoh minima untuk menjadi sukarelawan adalah selama 1 minggu (7 hari) berturut-turut
  • Untuk makluman, KKM tidak menyediakan elaun/gaji, pengangkutan, penginapan ataupun makanan bagi
    sukarelawan.
  • Segala kos sepanjang khidmat sukarelawan ditanggung sendiri

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFIFMgUXTyLS0E87R0SkXPhxbTHn73PwF2mvWAXutzhY375A/viewform?fbclid=IwAR3D7yQi-APdDi6dArExn65AgkO_z4T9MiQ_C5D9_YZt3uuiG18nxZv5te0