Puncak Niaga membaiki jalan di sebelah tapak projek IWK di Prima Setapak

Puncak Niaga membuat persiapan untuk kerja membaiki kerosakan jalan di site Jalan Prima Setapak – projek Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di bawah penyeliaan IWK.

En Lim, pengurus projek yang banyak menolong, juga akan memastikan sistem pengaliran berjalan lancar.