Rumah terbiar di Teratai Mewah

空置的房子已成为垃圾丢弃及瘾君子的常驻地点。

Sebuah rumah di Teratai Mewah yang telah dibiarkan bertahun-tahun. Pihak polis telah dikerah untuk memantau kegiatan dadah dalam rumah tersebut.

Pemilik hartanah tidak dapat dikesan, namun aduan telah dihantar kepada Jabatan Alam Sekitar DBKL.

Saya berharap tindakan dapat diambil secepat mungkin.