Semak Tempat Mengundi

Tahukah Anda dimana sekolah dan tempat mengundi Anda nanti

Boleh klik dan Semak

https://mysprsemak.spr.gov.my/semakan

Jangan Salah Pangkah
Buat Pilihan Bijak
https://mysprsemak.spr.gov.my/semakan