Semakan Pra-Pendaftaran Pengundi Otomatik

ANAK ANDA SUDAH BERUMUR 18 TAHUN?
您的孩子18 岁了吗?
உங்கள் குழந்தைக்கு 18 வயது ஆகிவிட்டதா?

✍️✍️✍️

Warganegara Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas yang masih belum mendaftar sebagai pemilih.

📌MENYEMAK & MENGESAHKAN MAKLUMAT ANDA📌
https://mysprsppa.spr.gov.my

Sila menyemak dan mengesahkan rekod dalam SPPA pada 𝟭 𝘀𝗲𝗵𝗶𝗻𝗴𝗴𝗮 𝟯𝟭 𝗢𝗸𝘁𝗼𝗯𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟭‼️