Sumbangan Covid 19 Majlis Perwakilan Masyarakat Subzon 4 di Jalan Gombak

Amin daripada Majlis Perwakilan Masyarakat Subzon 4 mengagihkan sumbangan makanan kepada penduduk sekitar Jalan Gombak.

Terima kasih kepada semua yang menjayakan program bantuan oleh Datin Paduka Dr Tan Yee Kew, Ahli Parlimen Wangsa Maju.