jalan gombak

2 Minutes
Community DBKL

光前村村民协会2024年度会员大会

5月1日劳动节早上,出席光前村村民协会2024年度会员大会,光前村是我最关心的一个华人新村,我长期与村民协会合作,以协助解决各种各样的村民的投诉和问题,参加该村AGM会员大会使我更了解村里的情况,我预祝村民协会在陈来祺村长的领导下,带动光前村发展,村民安居乐业,再次祝大会顺利举行。 Invited to grace Kampung Lee Kong Chian AGM. Congratulations to Mr Tan Lai Kee, the chairman for its another successful year....
Read More
2 Minutes
Community Events

林氏家族在鹅唛路的功德法会

今天我出席了林氏家族在鹅唛路的功德法会,林氏的父母不幸在新冠疫情期间离世。 很高兴出席这场功德法会,因为我有机会见到不少我们社区的老朋友,我也碰巧遇到了刘天球,原来他也是林氏的朋友。 Attending Lim’s family ‘kong teck’ in Jalan Gombak. Late Mr and Mrs Lim passed away during Covid 19 pandemic. The family is a reputable patriarch for community of Jalan Gombak. While expected...
Read More
0 Minutes
Community

Pembersihan tanah terbiar di Jalan Gombak

鹅麦路的聚仙庙旁边的停车场已经荒废了很久,不久前林先生联系了我,询问是否可以清理该区域,因为活动已恢复如Covid 19前一样。 我相信鹅麦路的居民是出于善意的,因此我将吩咐承包商清理这个停车区域。希望能造福当地居民。 Tenpat letak kereta awam di sebelah Tokong Choo Xian Jalan Gombak telah lama terbiar. Encik Lim berhubung dgn saya, dan bertanya sekitarnya boleh membersihkan kawasan memandang aktiviti sembahyang telah kembali normal...
Read More