Thanks for the vegetables

Saya ingin berterima kasih kepada Prof Dr Ho & Vincent Teo daripada Ferlab Sdn Bhd yang menyumbang sayur-sayuran untuk program bantuan makanan oleh Ahli Parlimen Wangsa Maju, Datin Paduka Dr Tan Yee Kew. Selain daripada itu, ada juga sumbangan daripada pihak yang tidak ingin dikemukakan namanya.

Dalam krisis sebegini, projek kebajikan tidak seharusnya datang daripada satu pihak semata-mata. Dengan adanya penglibatan pihak swasta dan masyarakat akan menjadikan bantuan makanan lebih bermakna.

#Ferlab
#Vagromart
#SQV