TNB: Manage your account anytime, anywhere!

Pengumuman daripada TNB. Sila ambil perhatian.

Dalam tempoh mencabar ini, cara lebih cepat dan mudah untuk membayar atau berurusan dengan TNB tanpa mengunjungi kedai Tenaga, segalanya boleh dilakukan melalui saluran pembayaran seperti tertera di dalam grafik ini.

Sila ambil perhatian.