Naiktaraf Jalan Meranti

莫兰迪路(Jalan Meranti)的道路重整终于完工了。 由于公用事业公司的承包商的挖掘导致路况糟糕。

经过一年的等待,这条路终于被吉隆坡市政局完全铺好了。

Turapan di Jalan Meranti telah selesai akhirnya. Jalan ini sebelum ini mempunyai banyak kerosakan akibat korekan/tampalan semula kontraktor pihak utiliti.

Setelah setahun menunggu, akhirnya jalan ini diturap sepenuhnya oleh DBKL.