Turapan Jalan di hadapan Kuil Thirumurgan

Kerja penurapan jalan di Jalan Danau Niaga, hadapan Kuil Thirumurugan Danau Kota.

Jalan semakin sibuk. Banyak kerosakan tidak diduga namun aduan tetap dilaksanakan oleh pihak DBKL JKAWS.